Kontakt

Obchodní zástupcovia

Ing. Peter Marko         0904/565 565       p.marko@calmit.sk
Ing. Martin Drobný     0902/921 603        m.drobny@calmit.sk

Centrála 

Calmit, spol. s.r.o.
Gaštanová 15
SK-811 04 Bratislava

Sekretariát riaditeľa:
Tel: 02/5465 4298
Fax: 02/5477 7439
E-mail: office@calmit.sk

Ľudia z centrály
Dr. Ing. Peter Vaniš - konateľ, riaditeľ
Mgr. Michaela Konečná Ivanová - asistentka riaditeľa, marketing
Ing. Ján Hofmann - finančný riaditeľ
Ing. Vladislav Polák PhD. - obchodný riaditeľ
Ing. Ivan Ševček - technický riaditeľ
Ing. Daniel Švarc - IT manager
Ing. Martina Ondrušová - správa a inkaso pohľadávok

Výrobný závod - Žirany

Calmit, spol. s.r.o.
951 74 Žirany

Sekretariát riaditeľa:
Tel: 037/6927 730
Fax: 037/6927 729
E-mail: office-zirany@calmit.sk

Odbyt:
Tel: 037/6927 734
Fax: 037/6927 735

Spojovateľ:
Tel: 037/6927 788

Ľudia z výrobného závodu Žirany
František Szórád - riaditeľ výrobného závodu
Beáta Lisyová - sekretariát
Ing. Magdaléna Tvrdoňová - hlavný účtovník 
Mgr. Sylvia Erdélyiová- odbyt

Výrobný závod - Tisovec 

Calmit, spol. s.r.o.
980 61 Tisovec

Sekretariát riaditeľa:
Tel/Fax: 047/ 5616111
E-mail: office-tisovec@calmit.sk

Odbyt:
Tel: 047/5616126
Fax: 047/5616129

Spojovateľ:
Tel: 047/5616110

Ľudia z výrobného závodu Tisovec
Ing. Martin Ranostaj - riaditeľ výrobného závodu
Zuzana Martinčeková - asistentka riaditeľa
Jana Struhárová - odbyt
Adam Kupec - expedícia

Výrobný závod - Margecany

Calmit, spol. s.r.o.
055 40 Margecany

Sekretariát riaditeľa:
Tel: 053/4813 312
Fax: 053/4813 377
E-mail: office-margecany@calmit.sk

Odbyt:
Tel: 053/4813 323
Fax: 053/4813 373

Spojovateľ:
Tel: 053/4813 311

Ľudia z výrobného závodu Margecany
Ing. Dušan Jakubišin - riaditeľ výrobného závodu
Ing. Mária Hamžíková – hlavný účtovník
František Kipikaša - odbyt, expedícia