Ocenenie - Ďakovný list

Dňa  13.7.2012 bol na Slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Tisovec udelený „Ďakovný list“ pre spoločnosť Calmit, závod Tisovec, za prínos v oblasti životného prostredia. Pozrieť si ho môžte tu.