CEVAMIT

Produkty

Cevamit je nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav, kde nie je možné použit bežné postupy. Zarobená zmes dokáže vyvinúť vysoký tlak, ktorý rozpojí všetky bežné betóny či iné materiály. Vyrába sa zimnom a letnom prevedení.

Použitie:

Tam kde sa nedajú pouziť výbušniny, ani ťažké mechanizmy na rozbíjanie betónov, skál, hornín.

Možnosti dodania:

Vo vreciach 40 kg.