RIEŠENIA

Úprava pôdy

Jemne mletý vápenec a dolomitický vápenec

Calmit vyrába jemne mletý vápenec a jemne mletý dolomitický vápenec. Obidva tieto produkty sme schopný dodávať v bigbagoch, alebo vo vreciach ako aj voľne ložené.
V prípade potreby je možné tieto produkty dodať aj zvlhčené výrobcom, dávkované s vodou (3-8%) za účelom zvlhčenia a spojenia prašných častíc.
• jemne mletý vápenecs CaCO3 > 92 %
• jemne mletý dolomitický vápenec s CaCO3 > 92 %
• uhličité Mg-vápno > 70% CaCO3 a > 15% MgCO3 (obsah MgCO3 voliteľný od 0 – 25%)

Vápno

Calmit vyrába vápno výpalom vápencov vo vápenných peciach. Na rozdiel od vápenca , vápno s vodou reaguje a v pôde hrá významnú úlohu pri úprave, zlepšovaní štruktúry pôdy (kyprenie pôdy a vytváraní pórov v pôde) ale aj pri rýchlom zásobovaní živín a efektívnosť zásobovania inými živinami. Má taktiež hygienický a dezinfekčný účinok na poli ako aj v maštaliach.
• Vápno frakcia (3-8mm) > 90% CaO rozpustné vo vode (volne ložené a v 1.000kg BB)
• Vápno jemne mleté > 90% CaO obsah (volne ložené a 1.000kg BB)

Zmesi pre poľnohospodárstvo

Sú to zmesi zložené z páleného vápna a jemne mletej vápencovej/dolomitickej múčky, doplnené o ďalšie zložky. Tieto zložky môžu byť na báze síry, kremíka alebo mastenca. Najčastejšie sa dodávajú zvlhčené (H2O <9%) voľne ložené vyklápacím autom na kraj poľa, kde sú neskôr aplikované.
Calmit je schopný zmesi dodávať podľa individuálnych potrieb zákazníka – v zmysle výsledkov analýzy pôdy.
Príklad zmesi: mastenec – vápenec – Mg – S zvlhčené vodou, H2O ako 7%

Riesenia Schema
Vapnenie
Haldove
Kusovy
Mlety