KUSOVÉ
VÁPNO

Produkty

Calmit vápno spĺňa parametre kvality CL-90 normy EN 459-1, čo zabezpečuje vysokú čistotu kusového vápna. Vypalene vápno je triedené na sitových triedičoch.

Použitie:
Najmä v priemyselných aplikáciach a v poľnohospodárstve

Štandartne vyrábané frakcie
0-4 mm
4-8 mm
8-40 mm

Možnosti dodania:
Dodávame voľne ložené alebo v bigbagoch (1 bigbag = 1000kg )