VÁPNO VZDUŠNÉ BIELE HASENÉ

Produkty

Vápenný hydrát / špeciálne vápno je nehasené vápno hasené z vysoko kvalitného jemného vápna, ktoré je možné okamžite spracovať. Hydratované vápno sa vyrába hasením nehaseného vápna vodou a vyznačuje sa veľmi vysokým stupňom belosti.

Použitie:
V pozemnom staviteľstve na výrobu malty na steny a omietky, ako aj na farby. V stavebníctve ako plnivo do asfaltu a na stabilizáciu pôdy. V environmentálnom sektore na čistenie spalín, čistenie vody a neutralizáciu kyslých odpadových vôd. V poľnohospodárstve ako hnojivo a dezinfekčný prostriedok.

Hasené vápno vyrobené podľa normy EN 459-1, CL 90-S a CL 80-S.

Možnosti dodania:
Voľne ložený, v papierových vreciach, BigBagoch (1 bigbag = 500kg)