VÁPENCE

Produkty

Čisté vápence v rôznych veľkostiach. Frakcie sa lýšia podľa závodu. Podrobnejšie informácie najdete v cenníku.

Pre záhradkárov a drobných poľnohospodárov na vápnenie pôd vyrábame zmes Florakalk.

Použitie:

Vpriemyselných aplikáciach, v stavebníctvo ako plnivo do asfaltu a pri stavbe ciest, v živočíšnej výrobe ako prísada do krmiva a dezinfekcia vôd, v poľnohospodárstve na vápnenie pôdy.

Možnosti dodania:

Voľne ložené, balené 25 kg Florakalk a 40 kg vápenec.