ŽIRANY

Kontakt

Calmit, spol. s.r.o.
951 74 Žirany

Sekretariát riaditeľa:
Tel: 037/6927 730
Fax: 037/6927 729
E-mail: office-zirany@calmit.sk

Odbyt:
Tel: 037/6927 734
Fax: 037/6927 735

Spojovateľ:
Tel: 037/6927 788

Ľudia z výrobného závodu Žirany

František Szórád – riaditeľ výrobného závodu
Beáta Lisyová – sekretariát
Ing. Magdaléna Tvrdoňová – hlavný účtovník
Mgr. Sylvia Erdélyiová- odbyt