POUŽITIE

Calmit dodáva plnohodnotné produkty
pre rôzne oblasti použitia, ktoré zlepšujú kvalitu nášho života.

  • HUTNICKY PRIEMYSEL
  • CHÉMIA
  • ÚPRAVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  • CESTNÉ STAVBY
  • POĽNOHOSPOD- ÁRSTVO

ANWENDUNGEN KALK

Calmit liefert hochwertige Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen, die unser Leben besser machen.

  • EISEN & STAHL
  • CHEMIE
  • UMWELTSCHUTZ
  • HOCH- & TIEFBAU
  • LAND- & FORSTWIRTSCHAFT