CENNÍK

Produkty

Balené Výrobky

platný od 01.03.2020

Názov výrobku
DAP (Incoterms 2010) 20%
Jednotková cena DPH Cena s DPH
EN 459-1  CL 90-S
SPEZIKALK
VZDUŠNÉ BIELE VÁPNO 90 HASENÉ
balené, paletované,
fóliované
137,00 EUR/t 27,40 EUR/t 164,40 EUR /t
EN 459-1  CL 90-Q
FEINKALK
VZDUŠNÉ BIELE VÁPNO 90 NEHASENÉ
balené, paletované,
fóliované
150,50 EUR/t 30,10 EUR/t 180,60 EUR/t
balené, paletované,
fóliované  v PE vreciach
(len v závode Margecany)
158,50 EUR/t 31,70 EUR/t 190,20 EUR/t
EN 459-1  CL 80-S
SPEZIKALK
VZDUŠNÉ BIELE VÁPNO 80 HASENÉ
balené, paletované,
fóliované
129,50 EUR/t 25,90 EUR/t 155,40 EUR/t
STN 72 1217, 72 1220
VÁPENEC VEĽMI JEMNE MLETÝ
druh 7, balený, paletovaný,
fóliovaný
78,00 EUR/t 15,60 EUR/t 93,60 EUR/t
FLORA KALK – JEMNE MLETÝ VÁPENEC
balený, paletovaný
fóliovaný
83,00 EUR/t 16,60 EUR/t 99,60 EUR/t
CEVAMIT (na objednávku)
paletovaný, fóliovaný 80,00 EUR/t 160,00 EUR/t 960,00 EUR/t

Voľne ložené výrobky

Názov výrobku
EXW 20%
Jednotková cena DPH Cena s DPH
EN 459-1  CL 90-S
SPEZIKALK
VZDUŠNÉ BIELE VÁPNO 90 HASENÉ
volne ložené 124,00 EUR/t 24,80 EUR/t 148,80 EUR /t
EN 459-1  CL 90-Q
FEINKALK
VZDUŠNÉ BIELE VÁPNO 90 NEHASENÉ
kusové 113,00 EUR/t 22,60 EUR/t 135,60 EUR/t
mleté volne ložené 124,00 EUR/t 24,80 EUR/t 148,80 EUR/t
haldové 12,00 EUR/t 2,40 EUR/t 14,40 EUR/t
PN 722235
VÁPNO
na výrobu ocele 113,00 EUR/t 22,60 EUR/t 135,60 EUR/t
STN 72 1217, 72 1220
VÁPENEC VEĽMI JEMNE MLETÝ
volne ložený 30,00 EUR/t 6,00 EUR/t 36,00 EUR/t

Drvené kamenivo Margecany

Názov výrobku
EXW 20%
EUR/tona EUR/tona
Vápencová drvina 0-4 55001 7,90 9,48
Vápencová drvina 4-8 55101 8,00 9,60
Vápencová drvina 8-16 55102 8,00 9,60
Vápenec kusový 32-63 55110 7,60 9,12
Vápenec kusový 40-80 55112 7,00 8,40
Vápenec kusový 63-120 55107 7,00 8,40
Vápencová drvina 0-32 55004 5,00 6,00
Vápenec kusový 0-63 55005 5,50 6,60
Lomový kameň netriedený 55099 5,00 6,00

Drvené kamenivo Tisovec

Názov výrobku
EXW 20%
Jednotková cena DPH Cena s DPH
frakcia 0 – 4 mm 4,10 EUR/t 0,82 EUR/t 4,92 EUR/t
frakcia 0 – 16 mm 0,70 EUR/t 0,14 EUR/t 0,84 EUR/t
frakcia 0 – 32 mm 0,70 EUR/t 0,14 EUR/t 0,84 EUR/t
frakcia 0 – 63 mm 5,20 EUR/t 1,04 EUR/t 6,24 EUR/t
frakcia 4 – 8 mm 7,20 EUR/t 1,44 EUR/t 8,64 EUR/t
frakcia 8 – 16 mm 5,20 EUR/t 1,04 EUR/t 6,24 EUR/t
frakcia 16 – 32 mm 4,10 EUR/t 0,82 EUR/t 4,92 EUR/t
frakcia 32 – 63 mm 6,70 EUR/t 1,34 EUR/t 8,04 EUR/t
frakcia 32 – 90 mm 6,20 EUR/t 1,24 EUR/t 7,44 EUR/t
frakcia 63 – 90 mm 6,70 EUR/t 1,34 EUR/t 8,04 EUR/t
zásypový materiál 0,03 EUR/t 0,06 EUR/t 0,36 EUR/t
netriedené kamenivo 4,10 EUR/t 0,82 EUR/t 4,92 EUR/t

Drvené kamenivo Žirany

platný od 01.03.2020

Názov výrobku
EXW
Základná cena DPH Spolu
EUR/tona 20% EUR/tona
frakcia 0 – 4 mm 7,21 EUR/t 1,44 EUR/t 8,65 EUR/t
frakcia 4 – 8 mm 9,37 EUR/t 1,87 EUR/t 11,24 EUR/t
frakcia 8 – 16 mm 6,90 EUR/t 1,38 EUR/t 8,28 EUR/t
frakcia 16 – 32 mm 6,90 EUR/t 1,38 EUR/t 8,28 EUR/t
frakcia 32 – 63 mm 6,90 EUR/t 1,38 EUR/t 8,28 EUR/t
frakcia 0 – 32 mm 5,56 EUR/t 1,11 EUR/t 6,67 EUR/t
frakcia 0 – 63 mm 5,56 EUR/t 1,11 EUR/t 6,67 EUR/t
frakcia 70 – 125 mm 6,18 EUR/t 1,24 EUR/t 7,44 EUR/t
frakcia 70 – 150 mm 6,18 EUR/t 1,24 EUR/t 7,42 EUR/t
netriedené kamenivo 5,61 EUR/t 1,12 EUR/t 6,73 EUR/t